''

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:05 24/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

- Chào cờ đầu tuần

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ Ba
(30/06/2020)

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ Tư
(01/07/2020)

- Khối 4+ 5 kiểm tra cuối kì

-- Khối 1; 2 học bình thường

- Khối 4+5 kiểm tra cuối năm

- Khối 3 học bình thường

Thứ Năm
(02/07/2020)

-Khối 1;2;2  kiểm tra cuối năm

- Khối 1;2;3 kiểm tra cuối năm

Thứ Sáu
(03/07/2020)

-HS nghỉ, gv làm hồ sơ cuối năm

-Gv tập trung làm hồ sơ cuối năm

Thứ Bảy
(04/07/2020)
Chủ Nhật
(05/07/2020)