''

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 16:13 09/12/2019  

Tuần 50 năm 2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/12/2019)

- Chào cờ đầu tuần.

- Dạy học đúng chương trình tuần 16.

- Dạy học bình thường.

- Duyệt báo cáo đại hội chi bộ tại Đảng ủy xã. 

Thứ Ba
(10/12/2019)

- Dạy học bình thường.

- Họp hội đồng nhà trường vào lúc 10h 15'

- Dạy học bình thường

Thứ Tư
(11/12/2019)

- Dạy học bình thường.

- Phân tích, Đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019 vào lúc 13 giờ

Thứ Năm
(12/12/2019)

- Dạy học bình thường.

- Dạy học bình thường

Thứ Sáu
(13/12/2019)

Dạy học bình thường.

- Dạy học bình thường.

- lao động toàn trường

Thứ Bảy
(14/12/2019)

- Tham gia thi đá bóng cụm  tại trường.

Chủ Nhật
(15/12/2019)