''

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên Nguyễn Ngọc Tình
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tinhnguyenngoc78@yahoo.com.vn
Điện thoại:  0976.271.189
Địa chỉ:  Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 677

Các tin khác